MUDr. Jana Roubcová

  • absolventka lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • atestace z všeobecného praktického lékařství pro dospělé
  • akupunktura – oprávnění I. stupně
  • diplom celoživotního vzdělávání